AKTUELLT PROGRAM

Team

PERSONALEKVATIONEN

Kommer snart
Heldagsutbildning

ARBETSMILJÖ FÖR SKYDDSOMBUD

30 september 2021 kl. 9-16
Certifierad utbildning

skyddsombud-468-246_edited.jpg
Rehabiliteringsbehov

CERTIFIERAD REHABILITERINGSLEDARE

Kommer snart
Certifierad utbildning

GRUNDLÄGGANDE ARBETSMILJÖ
FÖR CHEFER

28-29 september 2021 kl. 9-16
Certifierad utbildning

chefer