Acerca de

Stationary photo

Att hantera misskötsel

Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga samarbetsproblem, attityd eller dyker upp berusade på arbetstid?

 

De flesta chefer tvingas förr eller senare att hantera medarbetare som missköter sig. Under den här utbildningen går vi igenom hur du som chef kan göra för att förebygga att misskötsel uppstår men även  hur du bör agera när misskötseln väl är ett faktum. 

 

Några av frågeställningarna som vi kommer diskutera:

 • Vad är arbetsrättslig misskötsel vs. moralisk misskötsel? 

 • När finns det grund för uppsägning eller avsked? 

 • Vad innebär arbetsgivarens omplaceringsskyldighet? 

 • Hur hanterar man medarbetare som är sjuka? 

 • Vilka rättigheter och skyldigheter har man som arbetsgivare?

Vad är en misskötsel?

Vi lär oss identifiera olika typer av misskötsel. För att göra utbildningen så praktiskt användbar som möjligt så arbetar vi utifrån verkliga fall, AD-domar. Teori varvas med diskussion och gruppövningar.

 

Punkter som kommer att behandlas:

 • Anställningsavtalets roll i det arbetsrättsliga systemet

 • Chefen som arbetsgivarrepresentant

 • Medarbetarens skyldigheter i anställningen

 • Olika typer av misskötsel

 • Göra rätt från början, steg för steg

 • Kompetens, prestation och samarbetsfrågor

 • Medvetandegöra och varning?

 • Misskötsel som beror på sjukdom

 • Arbetsgivarens ansvar för stödåtgärder/omplacering

 • När finns grund för uppsägning eller avsked

 • Vanligaste misstagen

Målgrupp:

HR, chefer, fackliga representanter och roller där du hanterar personalfrågor.

Plats: Stockholm, lokal ej fastställd

Datum:  14 juni, kl. 09:00 - 16:00

Pris: 6 550 kr exkl. moms på plats i Stockholm (deltagare online: app 5.900 kr).

I priset ingår lunch samt material. I priset ingår tillgång till Fack:app - din digitala rådgivare inom arbets- & arbetsmiljörätt i mobilen.

Lärare: Milla Jonsson, expert inom arbets- & arbetsmiljörätt.

För mer information & anmälan!

Hör av dig till oss om du har frågor kring utbildningen eller vill boka en företagsanpassade utbildning!

 • LinkedIn
 • Instagram