Acerca de

CSR (coporate social responsibility) or teamwork concept.Hands holding jigsaw.Autism aware

Att genomföra en faktaundersökning

Faktaundersökning är en metodik som är utvecklad för att hantera svåra arbetsmiljöproblem, exempelvis ledarskap som är destruktivt, konflikter, kränkande särbehandling, mobbning till tystnadskultur.

Metodiken utgår från ett återställande perspektiv, där arbetsmiljölagstiftningen som andra lagrum ligger till grund för en god ärendehantering.

Under denna utbildning går vi igenom hur en faktaundersökning genomförs och vilka system och rutiner organisationer bör ha för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område.

Varför utreda?

Att vara utsatt för kränkningar på jobbet medför lidande för den utsatte, skapar andra arbetsmiljöproblem, riskerar leda till sjukskrivningar och produktionsbortfall. 

 

Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att vidta åtgärder för att förebygga kränkningar, kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Arbetsgivaren är också ansvarig för att de ska upphöra. 

För att kunna välja rätt åtgärder behöver du som arbetsgivare få en god bild av situationen. Just när det kommer till den här typen av specifika problem,  då är de generella psykosociala arbetsmiljökartläggning som traditionellt brukar användas inte tillräckligt. 

En viktig aspekt gällande opartiskhet är att arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) säger att den som genomför utredningar ska vara objektiv, ha tillräcklig kompetens samt ha parternas förtroende. Därför är det av vikt att veta när det är dags för dig som arbetsgivare att ta in en extern utredare. 

Under denna utbildning kommer vi att gå igenom bl a följande:

 • Lagar, föreskrifter och praxis inom området.

 • Ansvar utifrån våra roller - arbetsgivare, arbetstagare och förtroendevald.

 • Processen - hur en faktaundersökning genomförs och vilka system samt rutiner organisationer bör ha.

 • Objektivitet, konfidentialitet och replikrätt.

 • Det klargörande samtalet.

 • När kan vi utreda själva - när tar vi in en extern utredare?

 • När ska en polisanmälan göras?

 • Vad krävs för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område.

 • Olika typer av undersökningsmetoder som är lämpliga, givet omständigheterna.​

 

Målgrupp

Chefer, HR-ansvariga samt fackligt förtroendevalda

Datum: 13 september 2022

Tid: Kl. 09.00 - 16.30

Plats: Stockholm, lokal ej fastställd

Pris: 9.995 kr ex moms inkl. lunch, kursmaterial samt diplom

Lärare: 

Milla Jonsson - experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt med mångårig erfarenhet av utredningar kring kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering.

För mer information & anmälan

Skicka oss gärna ett mejl för mer information eller anmälan.

Det går även fint att ringa oss på telefon: 0763 41 27 24

 • LinkedIn
 • Instagram