Acerca de

Lyssnar på musik

Att förebygga och genomföra
arbetsanpassning & rehabilitering

Under denna utbildning, klargör vi arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Vi går igenom vilka lagrum som styr rehabiliteringskedjan. För att göra utbildningen mer realistisk, arbetar vi praktiskt med fallstudier. Många gånger baserade på verkliga fall. Denna utbildning kommer att tydliggöra arbetsgivarens, arbetstagarens samt andra aktörers rehabiliteringsansvar. När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler.

 

Vad ingår i utbildningen:

 • Genomförda eller kommande nyheter inom Socialförsäkringsbalken och Lagen om anställningsskydd.

 • Vad förväntas av arbetsgivaren/ arbetstagaren kopplat till arbetsanpassning och omfördelning av arbetsuppgifterna?

 • Vad förväntas av arbetsgivaren och begreppet omplaceringsskyldighet?

 • DFA - Kedjan (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegänsning)

 • Rätten till sjuklön-sjukpenning-sjukersättning utifrån DFA - Kedjan

 • Kan man gå utanför sin egen organisation?

 • Hur ska vi hantera åsikter som går isär?

 • Begreppen ”en stadigvarande nedsättning” och ”att inte utföra arbete av någon betydelse” och betydelsen av dessa?

 • Hur skiljer sig ansvaret mellan olika företag som organisationer?

 • När har arbetsgivaren fullgjort sina åtaganden saklig grund för uppsägning föreligger vid arbetstagares sjukdom?

 • Checklista för rehabiliteringsprocess (steg-för-steg)?

 • Ansvar utifrån roller och åtaganden?

 • Vilka tidsramar gäller?

 • Kvantitativa krav kopplad till rehabilitering?

 • Hur ser och vilka blir konsekvenserna för en illa skött rehabilitering och vägar att undvika dessa?

 • När kan vi anse en rehabiliteringsprocess vara avslutad?

 • Hur räknar man på kostnaden för en rehabilitering, det skiljer sig ju från fall till fall?

 • Hur kan vi göra trovärdiga beräkningar för rehabiliteringskostnader och sjukskrivningar?

 • Hur kan jag beräkna sjuktal kopplat till min egen verksamhet?

 • Beräkningsmodell för sjuktal och rehabiliteringskostnader.

Målgrupp

Alla som är inblandade i en arbetsanpassningsprocess. HR, chefer, skyddsombud & fackligt förtroendevalda. 

Datum: 6 oktober, 2022

Tid: Kl. 09.00 - 16.30

Plats: Stockholm, lokal ej fastställd. Möjlighet att delta digitalt.

Pris: 7.500 kr exkl. moms inkl. kursmaterial, lunch samt diplom. (Pris att delta online: 7.200,-)

 

Lärare:

Milla Jonsson, expert inom arbets- & arbetsmiljörätt

För mer information & anmälan

Skicka oss gärna ett mejl för mer information eller anmälan.

Det går även fint att ringa oss på telefon: 0763 41 27 24

 • LinkedIn
 • Instagram