top of page
Arbetsmiljö för chefer

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

18 maj 2022 kl. 09:00-16:30

Du som chef eller arbetsledare/ teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö.

För att klara ditt uppdrag behöver du därför ha goda kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de lagar och regler som gäller. Den här utbildningen riktar sig till dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden och hur du på ett systematiskt sätt kan jobba för en bättre arbetsmiljö.

Under utbildningen får du grundläggande kunskap om lagar och regler och hur du systematiskt kan jobba med arbetsmiljöförbättringar i din verksamhet.

Dessutom lär du dig hur du söker mer kunskap om arbetsmiljö och hur du hanterar både fysiska- organisatoriska- och sociala arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats.

Mål med kursen

Efter utbildningen ska kursdeltagarna ha kunskap om hur Arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd och hur de praktiskt ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Utbildningens innehåll

 • Vad är arbetsmiljö och varför skall man arbeta med arbetsmiljöfrågor

 • Lagar och regler

 • Organisation, roller och ansvar

 • Det personliga straffansvaret

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete - hur man gör

 • Undersök

 • Riskbedömningar

 • Åtgärda

 • Följ upp

 • Olyckor och tillbud (första hjälpen och krisstöd)

 • Sjukdom, rehabilitering och arbetsanpassning​

Fysiska arbetsmiljöområden: Arbetsplatsens utformning, belastningsergonomi, användning av arbetsutrustning, truckar och lyftanordningar, kemiska arbetsmiljörisker, buller, vibrationer, användning av personlig skyddsutrustning, byggnads- och anläggningsarbete.

​​

Organisatoriska arbetsmiljöområden:

Roller, ansvar, befogenheter, kommunikation.

Sociala arbetsmiljöområden: Kränkande särbehandling, stress, konflikter, misskötsamhet, missbruk.

Målgrupp

Ledare, chefer,arbetsledare och HR

När: 18 maj kl. 09:00-16:30

Var: Online

Hur: anmäl dig till anmalan@stockholmacademy.se

Lärare: Milla Jonsson - en av Sveriges vassaste experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt med mångårig erfarenhet

Pris: 5.995 kr ex moms inkl. kursmaterial

bottom of page