top of page

ARBETSMILJÖ FÖR SKYDDSOMBUD

Online webinar

27 april kl. 09.00-16.00

Att vara skyddsombud/ arbetsmiljöombud är en viktig, spännande samt hedersam roll! Du har ju fått förtroendet att företräda dina kollegor. Vårt mål efter denna utbildning är att du ska känna dig trygg och säker i din roll och veta hur du ska agera på ett professionellt sätt.

 

Under seminariedagen kommer din lärare att gå igenom den del av arbetsmiljölagen som är kopplad till just din roll. Ni kommer att gå genom det juridiska ramverket för hur du ska agera och samverka i ditt uppdrag samt även förstå innebörden av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

I ditt uppdrag ska du även verka för en god arbetsmiljö genom att bevaka skyddet mot både ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Du samverkar med medarbetare och arbetsgivare i hur arbetsmiljöarbetet ska utformas och utvecklas, samt följer upp att arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs i arbetsmiljölagen.

 

Utbildningen Arbetsmiljö för skyddsombud/arbetsmiljöombud lämpar sig både för dig som är helt ny i rollen samt för dig som har gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, till exempel Bättre Arbetsmiljö (BAM) eller Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och känner att du behöver mer fördjupade kunskaper om skyddsombudets uppdrag och möjligheter.

 

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska känna dig trygg i ditt uppdrag som skyddsombud och förstå hur systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar i grunden. Du kommer framförallt lära dig att se hur sambandet mellan ett bra arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling fungerar, samt förstå hur viktigt det är att samverka i arbetsmiljöfrågor.

 

Utbildningen varvar allt från teoretisk föreläsning till fallstudier. Under kursdagen kommer det finnas tid för både frågor och reflektion.

 

Några moment som kommer att avhandlas:

  • Vad är arbetsmiljö – vad säger lagen

  • Skyddsombudets roll, rättigheter och skyldigheter

  • Samverkan

  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete samt riskprevention

  • Praktiskt arbetsmiljöarbete

  • Hälsofrämjande arbete

  • Sjukdom och rehabilitering, arbetsskada

  • Kränkande särbehandling, mobbning

Målgrupp

Skyddsombud/ arbetsmiljöombud samt fackligt förtroendevalda

När: 27 april kl. 09:00-16:00

Var: Online

Hur: anmäl dig till anmalan@stockholmacademy.se

Pris: 5.995 kr ex moms inkl. kursmaterial samt diplom

 

Lärare: Milla Jonsson - en av Sveriges vassaste experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt med mångårig erfarenhet.

bottom of page