FÖRELÄSNINGAR

Kostnadsfria webinarer

Tystnadskultur .jpg

KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TYSTNADSKULTUR

Måndag 22 mars 2021 kl. 09:30-10:15

Vår expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, Milla Jonsson, går igenom detta högaktuella och viktiga ämne. 


✔ Exempel 
✔ Konsekvenser
✔ Lagarna & Regelverken 
✔ Personliga ansvaret 
✔ Varningssignalerna 
✔ Hur ska man agera som arbetsgivare/chef?

Arbetsmiljö för chefer

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

kommer snart

Du som chef eller arbetsledare/ teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö. För att klara ditt uppdrag behöver du därför ha goda kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de lagar och regler som gäller. Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom vad du behöver lära dig om arbetsmiljö samt hur du på ett systematiskt sätt kan jobba för en bättre arbetsmiljö.

PERSONALEKVATIONEN - SÅ GÅR DEN IHOP!

kommer snart

På denna webbinar presenterar Cecilia Jonsson hur du som arbetsgivare kan påverka ditt företags ekonomi genom personalekonomiska kalkyler. Några exempel kan vara att lätt räkna fram sjukfrånvaro i pengar eller om det lönar sig att anställa en ny medarbetare mot att hyra in från bemanningsbolag.

Personalekonomi är läran om hur företag/ organisationer kan använda, påverka och förstå företagets viktigaste resurs för att nå framgång.

skyddsombud-468-246_edited.jpg

ARBETSMILJÖ FÖR SKYDDSOMBUD

kommer snart

Att vara skyddsombud/ arbetsmiljöombud är en viktig, spännande samt hedersam roll! Du har ju fått förtroendet att företräda dina kollegor. Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom rollen som skyddsombud - vilka krav ställs på dig och vilket ansvar har du? Du kommer här att ges en inblick i vad som krävs för att du ska känna dig trygg och säker i din roll samt veta hur du ska agera på ett professionellt sätt.

Rehabilitering

CERTIFIERAD REHABILITERINGSLEDARE

kommer snart

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.

Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom de senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk som utgör systemet för den arbetsinriktade rehabiliteringen, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för den enskilda individen, samt även minska kostnaderna vid exempelvis en sjukskrivning.

Att leda virtuellt

DET VIRTUELLA LEDARSKAPET

kommer snart

Idag är vi mitt i en pandemi som har fått stora konsekvenser för vårt liv och vårt arbetsliv. Vi har oändliga möjligheter att arbeta via digitala plattformar och mycket av arbetet har flyttat in i hemmet. Det finns ett behov av att produktiviteten bibehålls och att medarbetarna kan leverera under de nya omständigheterna. 
Cecilia Jonsson, expert inom prestationscoaching samt emotionell intelligens, går igenom de konkreta verktyg du kan använda dig av för att vässa ditt digitala ledarskap.