FÖRELÄSNINGAR

Kostnadsfria webinarer

Arbetsmiljö för chefer

ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

28-29 september 2021

Du som chef eller arbetsledare/ teamledare har ett särskilt ansvar för att dina medarbetare har en säker och bra arbetsmiljö. För att klara ditt uppdrag behöver du därför ha goda kunskaper om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt de lagar och regler som gäller. Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom vad du behöver lära dig om arbetsmiljö samt hur du på ett systematiskt sätt kan jobba för en bättre arbetsmiljö.

skyddsombud-468-246_edited.jpg

ARBETSMILJÖ FÖR SKYDDSOMBUD

30 september 2021

Att vara skyddsombud/ arbetsmiljöombud är en viktig, spännande samt hedersam roll! Du har ju fått förtroendet att företräda dina kollegor. Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom rollen som skyddsombud - vilka krav ställs på dig och vilket ansvar har du? Du kommer här att ges en inblick i vad som krävs för att du ska känna dig trygg och säker i din roll samt veta hur du ska agera på ett professionellt sätt.

Rehabilitering

CERTIFIERAD REHABILITERINGSLEDARE

kommer snart

När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. Dessa skydd är framförallt kopplat till att en medarbetare inte ska kunna bli av med sin anställning.

Milla Jonsson, expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, går igenom de senaste årens förändringar kopplat till olika regelverk som utgör systemet för den arbetsinriktade rehabiliteringen, där du som arbetsgivare måste ta ett stort ansvar. Att veta vad som förväntas av alla parter kopplat till arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken samt lagen om anställningsskydd är viktigt för att minimera både sjukskrivningstid och därmed lidande för den enskilda individen, samt även minska kostnaderna vid exempelvis en sjukskrivning.