top of page
Tystnadskultur .jpg

ATT HANTERA KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TYSTNADSKULTUR

Webinarium (online) 

Datum: 31 maj 2022, kl. 09.00 - 16.00

Pris: 5.400,-/ deltagare 

Vår expert inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt, Milla Jonsson, går igenom detta högaktuella och viktiga ämne.

 

Arbetsgivaren är den som är ansvarig för att hantera kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Det är svåra frågor och det är inte alltid tydligt vad kränkande särbehandling är och vilka rättigheter som skyldigheter alla parter har. Hur ska en chef agera när en medarbetare känner sig kränkt? 

 

Under detta seminarium går Milla Jonsson igenom bl a:

 

  • Kunskap om lagar och regler som gäller ditt ansvar som arbetsgivare/chef

  • Insikt om hur du på bästa sätt arbetar förebyggande för att förhindra att kränkande särbehandling uppstår

  • Kunskap om hur du professionellt och pedagogiskt hanterar situationer som trots allt kan inträffa

  • Konkreta och praktiska verktyg att använda i vardagen i form av t.ex. mallar och checklistor

  • Hur gör du en faktabaserad utredning och vem ska göra den?

Dålig arbetsmiljö kostar – tid, pengar, rykte och personligt lidande och därför har vi tagit fram denna viktiga webbutbildning om kränkande särbehandling!

Målgrupp

Ledare, chefer, arbetsledare, skyddsombud, förtroendevalda och HR

När: 31 maj kl. 09:00-16:00

Var: Online

Hur: anmäl dig till anmalan@stockholmacademy.se

Lärare: Milla Jonsson - en av Sveriges vassaste experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt med mångårig erfarenhet

Pris: 5.400 kr ex moms inkl. kursmaterial

bottom of page