VÅRA NÄTVERK

Vi på Stockholm Academy tror att nyckeln till framgång är att ständigt vara nyfiken, nätverka och dela med sig av sina erfarenheter. Vi erbjuder möjlighet att delta i våra nätverk - dela med sig av sina erfarenheter, kunna ställa frågor och ta hjälp av varandra, hålla sig uppdaterad. Oavsett om du utbildat dig hos oss tidigare eller funderar på att börja, så är du välkommen att gå med i våra nätverk.

NÄTVERKET FÖR SKYDDSOMBUD OCH ARBETSMILJÖOMBUD

Som arbetsmiljöombud/skyddsombud företräder man arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor - det är ett förtroendeuppdrag som medför särskilda uppgifter, rättigheter och ansvar. Som arbetsmiljöombud ska du vaka över att arbetsmiljön är god och att arbetsgivaren tar ansvar över den. Uppdraget ger möjlighet till utveckling, inflytande och kunskap inom arbetsmiljön. Det ska finnas minst ett arbetsmiljöombud (plus ersättare) inom varje arbetsmiljöområde. Med arbetsmiljöområde menar man institution eller motsvarande, en avdelning eller mindre enhet. Arbetsmiljöombudet och dess ersättare ska ha kunskaper om arbetsmiljölagstiftningen, de lokala parternas arbetsmiljöavtal, relevanta lokala regler samt föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

Nätverket för arbetsmiljö-/skyddsombud är till för alla som är eller önskar bli arbetsmiljö-/skyddsombud. Önskar du gå med i nätverket ber vi dig maila till info@stockholmacademy.se och berätta kort om vem du är, var du arbetar och vad du har för kontaktuppgifter så skickar vi en inbjudan till dig. Det krävs att du har en profil/konto på LinkedIn där nätverket finns.

skyddsombud-468-246_edited.jpg