Team

PERSONALEKVATIONEN

14 och 21 april 2021, kl. 9-12
certifierad utbildning

Hur räknar man på personal? Och hur räknar man hem personal? Personal från både kostnads- och intäktsperspektivet. Med hjälp av fastställda schabloner lär du dig hur du ska räkna på de flesta frågor som är relaterade till personalkostnader och personalintäkter. Du får också lära dig hur du bedömer din personal utifrån vad de kostar och bidrar med, de 4 olika kategorierna. Hur utvecklar man personal från en mindre lönsam kategori till en mer lönsam kategori? Hur värnar man om "stjärnorna" så att de inte slutar och går någon annanstans? Hur ser fördelningen bland personalen ut och hur ska man tänka när man rekryterar? Hur mäter man produktivitet, effektivitet och lönsamhet på personnivå? Dessa och många fler frågor kommer vår expert inom personalekonomi, emotionell intelligens och ledarskap - Cecilia Jonsson, att gå igenom. När du är klar med den här kursen kommer du att snabbt och enkelt kunna överblicka hela personalstyrkan, räkna på den och ta fram en aktivitetsplan för att optimera den. 

Var: Online

Hur: anmäl dig till anmalan@stockholmacademy.se

Lärare: Cecilia Jonsson - en av Sveriges bästa experter inom personalekonomi, emotionell intelligens och prestationscoach

Pris: 8.995 kr ex moms inkl. kursmaterial