• Startar 15 sep.
  • Online

Beskrivning av tjänsten

Kostnadsfritt webinar 15 september, kl. 08.30 - 09.15 Du som arbetsgivare har det övergripande ansvaret för att medarbetare inte ska drabbas av ohälsa eller annan skada på arbetsplatsen. Det tror jag att de flesta av oss inser - fast vad innebär det att arbeta systematiskt och förebyggande och om en medarbetare har drabbats av ohälsa, hur ska du agera för att genomföra en arbetsanpassning? När en arbetstagare blir sjuk eller på något annat sätt inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter aktiveras olika skydd som är kopplade till våra rättsregler. I detta webinar går vi igenom bl. a: • Nyheter inom Socialförsäkringsbalken • Ansvar utifrån roller och åtaganden (arbetsgivare, arbetstagare eller företagshälsa)? • Vilka tidsramar gäller? • Kvantitativa krav kopplad till rehabilitering? • Hur ser och vilka blir konsekvenserna för en illa skött rehabilitering och vägar att undvika dessa? • När kan vi anse en rehabiliteringsprocess vara avslutad? Webinariet leds av Milla Jonsson, expert inom arbets- och arbetsmiljörätt.


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

0763412828

info@stockholmacademy.se

Ingarö, Sverige