• Startar 13 sep.
  • Online

Tillgängliga platser


Beskrivning av tjänsten

Som skyddsombud har du blivit vald att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Det innebär att du också behöver goda kunskaper kring lagar, föreskrifter men även hur du ska skriva exempelvis en 6.6 a. Det här webinaret är till för just dig, som är skyddsombud och vill veta hur du ska uttrycka dig för att få en bärighet i en 6 6 a anmälan. Som skyddsombuden gör du en enorm insats för dina kollegor. Problem kommer upp till ytan och blir synliga och ibland även tydliga. Under detta webinar kommer vi att gå igenom följande: • Vilka blanketter ska du använda? • Hur ska du formulera dig så att kraven till Arbetsmiljöverket blir tydliga och varför är detta så viktigt? • Varför måste du läsa igenom föreskrifter som är kopplade till kraven i paragraferna? • Att vara ihärdig och tålmodig! Detta är en 6:6a-anmälan Paragraf 6:6a i arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket om inte arbetsgivaren svarar på en framställan om åtgärder eller inte åtgärdar eller undersöker inom skälig tid. Skyddsombudet kan i sådana fall kräva att Arbetsmiljöverket beslutar om föreläggande eller förbud. Källa: Arbetsmiljöverket


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

0763412828

info@stockholmacademy.se

Ingarö, Sverige