• Startar 18 nov.
  • Online webinar

Tillgängliga platser


Beskrivning av tjänsten

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter som är till för att du ska kunna bedriva och genomföra arbetsmiljöarbetet på bästa sätt. Under detta webinar går vi igenom vad dessa aktiviteter samt hur du ska kunna använda dig av metoden för att förebygga risker i arbetet. Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process. Några av de frågor som vi berör under detta webinar: • Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete? • Riskbedömning - vad innebär det? • Hur genomför vi fysiska, psykiska och sociala skyddsronder? • Hur ska jag komma igång och vad behöver jag för dokument? • Vem har arbetsmiljöansvaret • Delegering och innebörden av denna.


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

0763412828

info@stockholmacademy.se

Ingarö, Sverige