Sthlms Stadshus sommar.jpg

STOCKHOLM ACADEMY i samarbete med ViRedo

Till vår samarbetspartner ViRedos kunder har vi tagit fram 4 gratisföreläsningar gällande arbetsrätt, ledda av den mycket uppskattade arbetsmiljö- & arbetsrättsexperten Milla Jonsson. Föreläsningarna kommer att hållas online vid 4 olika tillfällen och pågå mellan 9:30-10:15.

1. ANSTÄLLNINGSAVTALET

23 april kl. 9:30-10:15

I denna föreläsning går vi igenom anställningsavtalets innebörd, vad är viktigt för en arbetsgivare när det kommer till skyldigheter och rättigheter kopplat till både arbetsgivare som arbetstagare?

2. DISTANSARBETE OCH VIRTUELLT LEDARSKAP

21 maj kl. 9:30-10:15

En föreläsning om arbete under pandemin. Många jobbar under dessa omständigheter hemma och vardagen är sig inte lik. Vad gäller kring ledighet, VAB och dylikt när arbetet sker på distans?

3. AVSLUT AV ANSTÄLLNING

17 september 2021 kl. 9:30-10:15

En föreläsning om avslut av anställning. Den sakliga grunden för att avsluta en anställning och vad det är för skillnad på ett avslut utifrån LAS och överenskommelse.

4. REHABILITERING

22 oktober 2021 kl. 9:30-10:15

En föreläsning om sjukskrivning och rehabilitering. Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter tas upp, vad en ska tänka på och vad en rehabilitering behöver innehålla.