VIRTUELLT LEDARSKAP

digital utbildning

Idag är vi mitt i en pandemi som har fått stora konsekvenser för vårt liv och vårt arbetsliv. Vi har oändliga möjligheter att arbeta via digitala plattformar och mycket av arbetet har flyttat in i hemmet. Det finns ett behov av att produktiviteten bibehålls och att medarbetarna kan leverera under de nya omständigheterna.

  • Hur har ledarskapet mött de nya utmaningarna?

  • Hur kan du öka och bibehålla engagemanget hos ditt team i det virtuella mötet?

  • Hur går du konkret till väga för att få dina kollegor och medarbetare att leverera och producera, trots att ni inte ses fysiskt?

  • Hur kan du se till att leva upp till ditt arbetsmiljöansvar mitt i allt detta?

  • Vilka skillnader är mest påtagliga i att leda över en digital plattform?

  • Hur speglar våra olika behov och personligheter vårt sätt att arbeta remote?

  • Vilka är de fallgropar du ska se upp med?

  • Hur tror vi framtiden ser ut? 

​​

När: digital utbildning

Var: Online

Hur: anmäl dig till anmalan@stockholmacademy.se

Lärare: Milla Jonsson - en av Sveriges vassaste experter inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt med mångårig erfarenhet

Lärare: Cecilia Jonsson - en av Sveriges bästa experter inom personalekonomi, emotionell intelligens och prestationscoach

Pris: 8.995 kr ex moms inkl. kursmaterial

Det virtuella ledarskapet